Refuzul de a exercita o opțiune

  • the put option - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Rosas, îndeplinind funcția de președinte al Camerei a doua, și domnii U.
  • Semnalizare trecere centru comercial

Miss Redmond, They have invested in the put option. D-soară Redmond, ei au investit în cum poți câștiga bani foarte repede de plasare a banilor. The Commission shares the expert's opinion that postal savings certificates cannot be considered 'structured' products on the usual definition by reason merely of the put option embedded in them.

refuzul de a exercita o opțiune

Comisia este de aceeași părere cu expertul în privința faptului că certificatele de economii poștale nu pot fi considerate produse "structurate", conform definiției obișnuite, din simplul motiv al opțiunii de vânzare pe care o includ. Garanțiile sunt descrise mai detaliat la considerentele și opțiunea de vânzare în considerentele For example, if the repurchase price is expected to significantly exceed the market value of the asset, this may indicate that the customer has a significant economic incentive to exercise the put option.

Account Options

De exemplu, dacă se preconizează că prețul de recumpărare va depăși refuzul de a exercita o opțiune valoarea de piață a activului, acest lucru poate să indice că există un stimulent economic suficient pentru exercitarea opțiunii put de către client. The difference between the ordinary shares issued and the ordinary shares received from satisfying the put option 30 incremental ordinary shares is added to the denominator in calculating diluted earnings per share.

𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚜 𝚊 𝚔𝚙𝚘𝚙 𝚒𝚍𝚘𝚕 - ɪᴍᴀɢɪɴᴇ 📼 (2/?)

Diferența dintre cele de acțiuni ordinare emise și cele de acțiuni ordinare rezultate din satisfacerea opțiunilor de vânzare 30 de acțiuni ordinare incrementale se adaugă la numitor în calcularea rezultatului pe acțiune diluate. The value of the put option is close to nil since the formula used for determining the sale price of the shares is similar to the one used to determine the net equity of the EIF. Valoarea opțiunii de cumpărare este aproape de zero deoarece formula folosită pentru determinarea prețului de vânzare al acțiunilor este asemănătoare celei folosite pentru determinarea capitalului propriu net al FEI.

Drept consecință, opțiunea de vânzare este considerată ca fiind aplicabilă după aderare.

A intervenit o problemă.

The put option right expires on 22 June Dreptul opțiunii de vânzare expiră la 22 iunie As explained above, in principle two kinds of events remain under which the Put Option right can be exercised. Așa cum a fost explicat mai sus, în principiu rămân două feluri de cazuri în care se poate exercita dreptul opțiunii de vânzare.

  • exercita opțiunea - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  • Aceste exemple pot conține termeni colocviali.
  • Lucrați de la domiciliu prin intermediul computerului

Totuși, Comisia consideră că din ziua în care a fost acordată, opțiunea de vânzare implică un drept cu o anumită valoare pentru GECB. With respect to the triggering events, refuzul de a exercita o opțiune Put Option would be sufficiently defined at least as far as the four specifically listed validity claims are concerned.

refuzul de a exercita o opțiune

În ceea ce privește evenimentele inițiale, opțiunea de vânzare ar fi suficient definită cel puțin cu privire la cele patru acțiuni privind valabilitatea listate în mod specific. As will be described below, the Put Option is also not sufficiently defined and capped in itself.

Așa cum va fi descris mai jos, însăși opțiunea de vânzare nu este suficient definită și limitată. This is however merely a matter of quantification and does not detract from the fact that the Put Option represented an immediate financial advantage for AGB. Totuși, aceasta este doar o chestiune de cuantificare și nu înlătură faptul că opțiunea de vânzare a reprezentat un avantaj financiar imediat pentru AGB. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

refuzul de a exercita o opțiune

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

refuzul de a exercita o opțiune

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Informațiiimportante