Opțiunea are dreptul

Natura Juridică a Opțiunii. Aspecte de Drept Comparat - JMD

These examples may contain colloquial words based on your search.

Codul civil – Ce înseamnă dreptul de opțiune succesorală?

Translation of "dreptul opțiunea are dreptul a-şi exprima opţiunea" in English Other translations Each team is tranzacționarea pe o opțiune binară recenzii the opportunity to choose their opponent. Fiecare are dreptul de a-și alege inamicii și prietenii.

opțiunea are dreptul face comerciant de bani

Each man has the right to choose his enemies and his friends. Iar revoluția luminilor le-a adus dreptul de a-și aprinde o țigară în stradă. And the revolution of lights brought them the right to light a cigarette on the street. La fel, nerezidenţilor le este garantat dreptul de a-şi repatria necondiţionat investiţiile la propria discreţie.

Similarly, non-residents are guaranteed the right to unconditionally repatriate investments at their own will. Rolling Ball isi rezerva dreptul de a-si selecta clientii.

Browser incompatibil

Rolling Ball reserves its rights to select its clients. Actuala deținătoare a sarcinii are dreptul de a-și apăra proprietatea lor. The current holder of the burden has the right to defend their property. Statele membre trebuie să aibă dreptul de a-și concepe propriile sisteme de securitate socială.

Member States must have the right to design their own social security systems.

opțiunea are dreptul robot de tranzacționare dintr- un cont real

Beneficiarii nu vor avea dreptul de a-și alege propriul prestator de servicii. Beneficiaries will not be able to choose the service provider.

Dreptul de opţiune succesorală

În acest caz, persoana respectivă are dreptul de a-și valorifica drepturile și garanțiile rezultând din convenție. In such case, that person is entitled to assert rights and interests under the Convention. Aceste state au dreptul de a-şi valorifica cotele de dioxid de carbon. These countries are entitled to cash in on their carbon dioxide quotas.

Translation of "dreptul de a-şi exprima opţiunea" in English

Regiunile rurale au dreptul de a-și urmări propria dezvoltare folosind sumele disponibile în cadrul politicii regionale. Rural areas have the right to pursue their own development using money available under regional policy.

Consiliul are dreptul de a-și elabora propriul regulament de procedură. It shall have the right to elaborate its rules of procedure. Refuza și revocă dreptul de a-și omorî semenii. Denied and revoked his right to assassinate his fellow man. Maiestate, eu respect dreptul de a-și apăra Coroanei.

Your Majesty, I respect your right to defend the Crown. Am pierdut dreptul de a-și revendica sabia.

Dezactivarea optiunii Telekom TV Web & Mobile

I forfeited the right to claim his sword. Și dreptul de a-și căuta fericirea.

Cel chemat la moștenire, fie în temeiul legii în calitate de moștenitor legal sau al voinței defunctului în calitate de moștenitor testamentar  poate accepta moștenirea sau poate renunța la ea. Se poate accepta moștenirea în privința anumitor bunuri și renunța la moștenire în privința altor bunuri? O asemenea posibilitate nu este recunoscută de lege. Subsancțiunea nulității absolute, opțiunea succesorală este indivizibilă. Dacă o persoană are, în același timp, vocație la o moștenire atât în calitate de moștenitor legal, cât și în calitate de moștenitor testamentar, poate opta succesoral distinct?

And the right to pursue happiness. Oamenii au dreptul de a-și lăsa mașinile afară dacă vor. Well, people are entitled to leave cars outside if they want to.

Uite, un om nu are dreptul de a-și proteja proprietatea lui. Look, a man has a right to protect his property.

Comentariile sunt închise pentru Natura Juridică a Opțiunii. Aspecte de Drept Comparat Totuşi, nici doctrina, nici practica judiciară autohtonă nu propun momentan o abordare uniformă cu privire la natura juridică a opţiunii, elementele caracteristice, structura drepturilor şi obligaţiilor. În prezenta lucrare, a fost analizată practic toată doctrina relevantă naţională, au fost analizate sub aspect comparat prevederile legislaţiei şi opiniile doctrinare române, ruse, germane, americane, delimitată instituţia opţiunii de alte instituţii de drept civil aparent similare. A fost formulată o viziune în ceea ce ţine de opţiune, şi practic ar putea servi drept un punct de reper, de ce nu, nu doar pentru un studiu academic, dar şi pentru aplicarea opţiunii în practică.

Fiecare om are dreptul de a-și păzi casa. Every man has the right to protect his home. Acuzatul are dreptul de a-și înfrunta acuzația, Nu o obligațiune. The accused has a right to face his accuser Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to opțiunea are dreptul you translate the word or expression searched in various contexts.

They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas.

opțiunea are dreptul câștigați bani pe internet timp de 14 ani

Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange.

Informațiiimportante