Lucrează la domiciliu în ziua 2022

lucrează la domiciliu în ziua 2022

opțiuni cu depozit video minim

III - Venituri din salarii şi asimilate salariilor art. IV secţiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr.

semnale exacte pentru tranzacționarea binară

Plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în interesul desfăşurării activităţii; k indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării în România, în interesul desfăşurării activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entităţi nerezidente, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin.

Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere; Modificare introdusă de ORDONANŢA nr.

opțiuni pentru deputați

Impozitul se calculează şi se reţine prin cumularea cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii respective, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art.

Informațiiimportante